Hjem - Lions Vordingborg

Menu

Den store flaskeindsamling

Den store flaskeindsamling

I 2008 indgik de 4 Lions Klubber i Vordingborg Storkommune en aftale om flaskeindsamling i hele Kommunen. Aftalen indebærer at LIONS står for alle de "Grønne Flaskecontainerer" som står placeret i hele Kommunen på aftalte steder, i alt ca. 200 stk. Lions sørger for tømning når containerne er fulde og sørger for rengøring i og omkring flaskeconcainerne.
 
Pr. 1. oktober 2018 er denne ordning ophørt, da ny affaldsordning er/bliver indført i Vordingborg Kommune. Lions Vordingborg har dog via vores gode arbejde med kommunen bibeholdt en del af arbejdet og indgået en ny aftale med Kommunen, som betyder at Lions fremover skal stå oprydning omkring de kommende affalds "øer" som vil være at finde rundt omkring i byen.   

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt vores udvalgsformand for flaskeindsamling, Jacob Olsen

Følg Lions